Nové hrozby

Vytvořeno: 19. 8. 2016 Poslední aktualizace: 19. 8. 2016

S ohledem na změnu bezpečnostní situace v Evropě i ve světě v posledních letech, a s tím související i vyšší migrací populace z bezpečnostních a ekonomických důvodů, a dále mimo jiné s ohledem na změnu klimatických podmínek s výskytem mimořádných klimatických fenoménů,  může být zdravotnictví konfrontováno se situacemi, které se vymykají běžně zažitým zvyklostem. V návaznosti na tyto nové skutečnosti  i mimořádné události, které by v jejich důsledku mohly vzniknout, musí resort zdravotnictví být připraven adekvátním způsobem k reakci tak, aby nebyla narušena kontinuita poskytování zdravotních služeb z pohledu pacienta a současně nedošlo k ohrožení systému poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví  z vnějších příčin. V současnosti jsou jako hlavní nové hrozby, které by mohly mít vliv na resort zdravotnictví, vnímány zejména klimatické změny, migrační vlna velkého rozsahu a hybridní hrozby.