Nabídka partnerství od belgického města Gent

Vytvořeno: 2. 12. 2021 Poslední aktualizace: 16. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo nabídku partnerství od belgického města Gent (www.gent.be), které by se chtělo zapojit do níže zmíněných otevřených výzev programu EU4Health. Příjem těchto Žádostí o poskytnutí grantu je možné Evropské komisi předložit do 25. ledna 2022. Informace týkající se všech aktuálních výzev k poskytnutí grantu v rámci EU4Health naleznete zde EU4Health – druhá vlna výzev k předkládání žádostí o udělení grantu – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Kód výzvy EU4H-2021-PJ-07: Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19

Kód výzvy EU4H-2021-PJ-09: Action grant for initiative “healthyLifestyle4All: promotion of healthy lifestyles”

V případě zájmu kontaktujte:

Laurence Ballieux

Attache International Relations

Avenue Galillée 5/2  1210  Brussels Belgium

t +32(0) 2 524 90 38 g +32(0) 473 68 38 66

E-mail : laurence.ballieux@health.fgov.be / ibri@health.fgov.be