Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2011 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2011 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořeno: 26. 1. 2011 Poslední aktualizace: 26. 1. 2011


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:


Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2011, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických povolání  pro rok 2011.

Přílohy