Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vytvořeno: 29. 1. 2016 Poslední aktualizace: 4. 12. 2023

Více informací o specializačním vzdělávání naleznete zde: Specializační vzdělávání

Pro vzdělávací programy přejděte zde: Vzdělávací programy specializačního vzdělávání

Logbooky jsou seřazené dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Všeobecná sestra

 

Intenzivní péče (Věstník č. 5/2020)
Perioperační péče (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii (Věstník č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (Věstník č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (Věstník č. 5/2020) 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Věstník č. 4/2020)
Perfuziologie
Komunitní ošetřovatelská péče
Transfuzní služba (Věstník č. 5/2023)
Domácí péče a hospicová péče (Věstník č. 12/2019)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (Věstník č. 2/2020)
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (věstník MZ č. 9/2023)
Hojení ran (Věstník č. 14/2023)

Dětská sestra

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Věstník č. 5/2020)
Perioperační péče (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (Věstník č. 7/2020)
Domácí péče a hospicová péče (Věstník č. 12/2019)
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech (Věstník č. 13/2023)
Perfuziologie *
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (věstník MZ č. 9/2023)

Porodní asistentka

Intenzivní péče v porodní asistenci
Perioperační péče *
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Komunitní péče v porodní asistenci
Perfuziologie *

Ergoterapeut

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé

Zdravotní laborant

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Sexuologie a asistovaná reprodukce
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba

Zubní technik

Fixní a snímatelné náhrady

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Farmaceutický asistent

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky

Zdravotnický záchranář

Urgentní medicína
Perfuziologie *

Nutriční terapeut

Výživa dospělých a dětí (Věstník č. 11/2019)

Biomedicínský technik

Perfuziologie

Psycholog ve zdravotnictví

Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie (Věstník č. 1/2020)

Logoped ve zdravotnictví

Klinická logopedie

Fyzioterapeut

Aplikovaná fyzioterapie

Radiologický fyzik

Radiologická fyzika

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Alergologie a klinická imunologie (Věstník č. 11/2020)
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika (Věstník č. 12/2021)
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie (Věstník č. 7/2020)
Mikrobiologie
Příprava radiofarmak (Věstník č. 6/2021)

Biomedicínský inženýr

Klinické inženýrství
Perfuziologie

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Radiologický asistent

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Zrakový terapeut

Klinická zraková terapie *

Adiktolog

Klinická adiktologie *

* logbooky budou zpřístupněny po zveřejnění příslušných vzdělávacích programů ve věstníku Ministerstva zdravotnictví

Přílohy