Kontaktní seminář v rámci programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů

Vytvořeno: 5. 3. 2014 Poslední aktualizace: 5. 3. 2014

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné žadatele připravované výzvy programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů. Cílem tohoto programu je, v souladu s požadavky prioritní oblasti Lidský a sociální rozvoj, zlepšení zdraví populace a redukce nerovností ve zdravotní péči v České republice.

Kontaktní seminář je organizován v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A, a je zaměřen na hledání partnerů z donorského státu, Norského království, kteří by se podíleli na přípravě a realizaci projektů / sub-projektů v rámci plánované otevřené výzvy č. 1 „Péče o děti“, otevřené výzvy č. 2 „Psychiatrická péče“ a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2. Pro žadatele o grant tak tento seminář představuje unikátní příležitost k nalezení norského partnera pro svůj projekt / sub-projekt.

Kontaktního semináře se mohou zúčastnit žadatelé, kteří jsou shodní s oprávněnými žadateli zmíněných výzev. Pro účast na semináři vyplňte Žádost o účast na kontaktním semináři, kterou je možné stáhnout z webových stránek MZ ČR, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V Žádosti je nutné vyplnit stručnou náplň projektu. Informace o místu konání kontaktního semináře budou zveřejněny v druhé polovině měsíce března na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Informace o konání semináře poskytuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů, oddělení finančních mechanismů.

Žádosti o účast na kontaktním semináři zasílejte emailem na adresy: tomas.hruza@mzcr.cz nebo petr.cermak@mzcr.cz.

Více informací o kontaktním semináři naleznete v přiloženém dokumentu.

Ostatní dokumenty ke kontaktnímu semináři a dokumenty obsahující věcné zaměření plánovaných výzev naleznete zde.

Přílohy