K dispozici jsou nové tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách

Vytvořeno: 4. 8. 2022 Poslední aktualizace: 6. 8. 2022

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že od 1. 7. 2022 je účinná nová vyhláška č. 174/2022 Sb. o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách. Žádáme proto subjekty oprávněné k zacházení s návykovými látkami a žadatele o povolení k zacházení, aby pro své žádosti a hlášení používali již pouze nové tiskopisy.