Informace pro lékaře a pacienty

Vytvořeno: 18. 8. 2021 Poslední aktualizace: 18. 8. 2021

V přílohách naleznete informace jak postupovat v případě, že v souvislosti s epidemií SARS CoV-2, vyhlášeným nouzovým stavem a omezením poskytování plánované péče jste nestihl/a v stanovené lhůtě dvou let od vydání doporučujícího stanoviska odborné komise započít s chirurgickými výkony směřujícími ke změně pohlaví, a také nejdůležitější informace jak postupovat, pokud chcete podat žádost k projednání touto odbornou komisí.

Přílohy