Informace o uskutečněném kontaktním semináři v rámci Programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014

Vytvořeno: 28. 4. 2014 Poslední aktualizace: 28. 4. 2014

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskutečnil Kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci plánovaných výzev dotačního programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů. Semináře se účastnili zástupci organizací z donorského státu Norského království, kteří nabídli možnost partnerství s organizacemi v České republice.

Posílení bilaterální spolupráce mezi přijímajícím státem a donorským státem (Českou republikou a Norským královstvím) je jedním z hlavních cílů intervence z Norských fondů nastavených v programovém období 2009-2014. Tento cíl je prohlubován mimo jiné tzv. Fondy pro bilaterální spolupráci, jehož programová úroveň v programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ je rozdělena na dvě aktivity. Jednou z těchto aktivit je uspořádání zmíněného kontaktního semináře.

Úvodní slovo pronesli pan náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR Petr Salák, jeho excelence Jens Eikaas, velvyslanec Norského království, vedoucí Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR Martin Boruta a zástupkyně Norwegian Institute of Publlic Health Elizabeth Peacocke. Následovaly prezentace o zaměření programu, výzvy pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření A a Programu Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření B.

V odpolední části programu představovali jednotliví zástupci organizací z Norska svou činnost a nabídli možnosti partnerství s organizacemi v České republice. Partnerství přijelo nabídnout celkem 7 organizací. Jejich názvy, stručný popis činností a kontakty naleznete zde.

Následně byl ponechán prostor k osobnímu setkání potencionálních žadatelů s potencionálními partnery. Veškerý čas byl dle očekávání využit rozhovory tváří v tvář. Semináře se účastnilo přibližně 70 účastníků z řad oprávněných žadatelů, především zástupců neziskového sektoru, nechyběli však ani zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou oprávněnými žadateli v rámci připravovaných výzev.

Všechny prezentace naleznete zde.

Pevně věříme, že bilaterální spolupráce napomůže sblížení obou států a naplnění stanovených cílů programu.