Informace k revizní zprávě

Vytvořeno: 18. 3. 2022 Poslední aktualizace: 18. 3. 2022

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 v Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 je každý příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (revizní zpráva), a to do 31. března 2022 prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání revizní zprávy:

  1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formulář pro vyplnění revizní zprávy v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (PPNN 2021 – NEINVESTICE), vyberte soubor s názvem „PPNN_2021_Revizní zpráva“ a ten vyplňte. Po vyplnění si uložte formulář revizní zprávy do svého počítače.
  2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete revizní zprávu odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Revizní zpráva (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte vyplněný a podepsaný formulář.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Vyplněný a podepsaný formulář odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).