Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Hygiena dětí a mladistvých

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 106/2001 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

č. 410/2005 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých