Historie DRG

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 13. 3. 2008

Rok 2017

Vývoj DRG
Pro rok 2017 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 014.2016. Grouper a Definiční manuál pro verzi 014.2016 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.

Pro rok 2017 zůstává v platnosti definiční manuál a grouper verze 012, které byly v platnosti pro rok 2015 a 2016.

Rok 2016
 
Vývoj DRG
Pro rok 2016 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 013.2016. Grouper a Definiční manuál pro verzi 013.2016 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.

Pro rok 2016 zůstává v platnosti definiční manuál a grouper verze 012, které byly v platnosti pro rok 2015.

Rok 2015

Vývoj DRG
Pro rok 2015 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 012.2015. Grouper a Definiční manuál pro verzi 012.2015 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem. Od 30. 1. 2015 přešla agendu DRG z NRC na ÚZIS. Více informací na http://www.drg-cz.cz/.

Rok 2014

Vývoj DRG
Pro rok 2014 zůstávají v platnosti relativní váhy, definiční manuál, grouper i příslušné metodiky verze 010, které byly v platnosti pro rok 2013.

Rok 2013
 
Vývoj DRG
Pro rok 2013 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 010.2013. Grouper a Definiční manuál pro verzi 010.2013 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.

Rok 2012
 
Vývoj DRG
Pro rok 2012 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 009.2012. Grouper a Definiční manuál pro verzi 009.2012 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.

Rok 2011
 
Vývoj DRG
Pro rok 2011 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 008.2011.
Grouper a Definiční manuál pro verzi 008.2011 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.
 
Rok 2010
 
Vývoj DRG
Pro rok 2009 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 007.2010.
Grouper a Definiční manuál pro verzi 007.2010 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.

Rok 2009
 
Vývoj DRG
Pro rok 2009 byla připravena nová verze klasifiace DRG: IR-DRG 1.2, verze 006.2009.
Grouper a Definiční manual pro verzi 006.2009 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.
  
Rok 2008

Vývoj DRG
Pro rok 2008 byla připravena nová verze klasifiace DRG: IR-DRG 1.2, verze 005.2008.
Grouper a Definiční manual pro verzi 005.2008 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.
 
Rok 2007 

Vývoj DRG
K 1. 6. 2007 uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále též MZ ČR) s Národním referenčním centrem (dále též NRC, http://www.nrc.cz/) smlouvu, na základě které NRC realizovalo projekt Pre-kultivace DRG.              
Cílem projektu Pre-kultivace byla příprava klasifikačního systému DRG pro využití k částečnému financování akutní lůžkové péče v roce 2008. V rámci toho byly provedeny úpravy klasifikace zejména z oblasti kritických výkonů (provedena kontrola všech kritických výkonů a zařazení nových výkonů do skupiny kritických výkonů). Dále byly provedeny aktualizace a úpravy souvisejících metodik. Pro klasifikaci IR-DRG byla vydána nová verze Grouper CZIR 005.2008 a Definiční manuál IR-DRG verze 005.2008.           
Více informací naleznete na stránkách Podpory kontraktace DRG : http://drg.nrc.cz/prekultiv.html.

Organizační změny
Změnou organizačního řádu MZ ČR k 1. 9. 2007 byly činnosti NRC začleněny do odboru zdravotních služeb, oddělení kvality zdravotních služeb – OZS/2.  

 
Rok 2006

Vývoj DRG 
Český statistický úřad ve spolupráci s MZ ČR zavedl s účinností od 1. 1. 2006 Klasifikaci hospitalizovaných pacientů IR-DRG. Pro klasifikaci IR-DRG byl vydán nový Grouper CZIR 003.2006 a Definiční manuál IR-DRG verze 003.2006.   
 
Organizační změny

Na základě Opatření ministra zdravotnictví, č.j.  5950/2006, ze dne 9. 2. 2006 se NRC při  IPVZ stalo od 13. 2. 2006 samostatným oddělením odboru informatiky MZ ČR. Další změnou organizačního řádu MZ ČR bylo NRC k 26. 9. 2006 začleněno do odboru zdravotní péče, oddělení kvality zdravotní péče – OZP/3. 
 
Rok 2005

Vývoj DRG 
Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo dne 12. 8. 2005 NRC ověřením klasifikačního systému diagnostických skupin na národní úrovni, jeho správou a další kultivací. Za tím účelem vydalo NRC „Pravidla kultivace české verze IR-DRG“, které formulovaly dočasná pravidla kultivace české lokalizace definičního manuálu IR-DRG tak, aby nebyly blokovány žádoucí změny a aby byla zachována kompatibilita s původní verzí IR-DRG.
 
Roky 2003–2004

Vývoj DRG 
Národní referenční centrum DRG bylo ustaveno dne 1. 9. 2003 jako samostatné oddělení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví primárně pro podporu projektu MZ ČR „Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému diagnostických skupin v ČR“ a projektu PHARE 2002 „Založení systému řízení financí veřejného zdravotnictví“.
Pro zajištění projektů poskytovalo NRC odborné služby spojené se sběrem, zpracováním a vyhodnocením dat o poskytované zdravotní péči a provedlo prvotní nastavení příslušných parametrů klasifikačního sytému IR DRG.      

 
Rok 2012
 
Vývoj DRG
Pro rok 2012 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 009.2012. Grouper a Definiční manuál pro verzi 009.2012 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné Licenční smlouvy s předávacím protokolem.