Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019

Vytvořeno: 4. 7. 2019 Poslední aktualizace: 4. 7. 2019

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019“ v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

 

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají o změny Rozhodnutí.

 

Přílohy