Statistické přehledy realizovaných programů dobrovolnictví ve zdravotních službách

Vytvořeno: 10. 4. 2022 Poslední aktualizace: 26. 1. 2024

Základní údaje o existenci programu dobrovolnictví ve zdravotních službách (PDZS), počtu dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin jsou sledovány od roku 2013.

Od roku 2022 probíhá sběr dat pilotně také podle nově vytvořených, podrobnějších formulářů, které zahrnují i další sledované údaje, např.  počet kontaktů s pacienty v jednotlivých typech dobrovolnických aktivit na jednotlivých typech oddělení a pracovišť.

Statistické přehledy informací o PDZS u poskytovatelů zdravotních služeb v ČR viz přílohy níže.  

Přílohy