Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 9. 9. 2009 Poslední aktualizace: 9. 9. 2009

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2009 v projektu č. 1 – druhé kolo výběrového řízení


Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.


Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:  • počet přiznaných / volných rezidenčních míst

  • kraj

  • termín vyhlášení výběrového řízení

  • termín pro podání přihlášek

  • odkaz na webové stránky

Zdravotnické zařízení, které vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.


Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované zařízení nejpozději do konce kalendřáního roku 2009, a to na základě ustanovení § 21b odst. 2 zákona č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy