RM 2009

Informace o uvolnění finančních prostředků v roce 2010 z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa pro rok 2009

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro zdravotnická zařízení s rezidenčním místem o uvolnění finančních prostředků v roce 2010 v rámci dotačního programu Rezidenční místa pro rok 2009. Vzhledem ke stále probíhajícímu […]

1. 2. 2010 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2009, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

6. 1. 2010 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2009

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VZV MZ.

21. 12. 2009 Celý článek »

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

7. 12. 2009 Celý článek »

Upozornění pro příjemce dotace na RM pro rok 2009 – OSVČ

Upozornění pro příjemce dotace na RM pro rok 2009, kteří vedou příjmy a výdaje podle ustanovení § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. […]

20. 11. 2009 Celý článek »

REZIDENČNÍ MÍSTA

– Ministerstvo zdravotnictví žádá zdravotnická zařízení s rezidenčním místem o oznámení, zda bude vypsáno 2. kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa.

27. 10. 2009 Celý článek »

Čerpání dotace NLZP

Čerpání dotace NLZP Na základě oznámení výsledků prvního kola výběrových řízení na obsazení rezidenčního místa uchazeči specializačního vzdělávání nelékařskými zdravotnickými pracovníky Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje zdravotnická zařízení s rezidenčním místem na […]

2. 10. 2009 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

– Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2009 v projektu č. 2 – druhé kolo výběrového řízení

29. 9. 2009 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky

2. kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky Vzhledem ke skutečnosti, že v prvním kole výběrových řízení na obsazení rezidenčního místa konkrétním uchazečem nedošlo do 31.8.2009 […]

21. 9. 2009 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

– Seznam vyhlášených výběrových řízení v druhém kole na rezidenční místa pro rok 2009 v projektu č. 3 – druhé kolo výběrového řízení

9. 9. 2009 Celý článek »