Doplňující informace ke konání semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

Vytvořeno: 30. 10. 2014 Poslední aktualizace: 30. 10. 2014

V pátek 7. listopadu 2014 se uskuteční seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014. Seminář se bude konat od 9:30 v hotelu Flóra na adrese Krapkova 439/34, Olomouc.

Přihlášky na seminář je možné zasílat do 6. listopadu 2014 na adresu tomas.hruza@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.