Doplnění informací k vyhlášení výzvy pro předkládání Žádostí o grant na individuální projekty v rámci Aktivity II. Péče o děti

Vytvořeno: 17. 6. 2014 Poslední aktualizace: 17. 6. 2014

V rámci podmínky „Každý žadatel může podat 1 žádost“ se jako žadatel považuje specializované centrum uvedené ve věstníku 6/2008, resp. poskytovatel dispenzární péče v návaznosti na perinatologická centra, nikoli jeden subjekt (právnická osoba).