Dokumenty k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče

Vytvořeno: 15. 10. 2014 Poslední aktualizace: 15. 10. 2014

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče.

Těmito jsou: text výzvy v ČJ – příloha č. 1; text výzvy v AJ – příloha č. 2; Pokyny pro žadatele a příjemce MGS – příloha č. 3; Přílohy k Pokynům pro žadatele a příjemce MGS  – příloha č. 4.

Upozorňujeme žadatele a příjemce sub-projektů, že dokumentace je průběžně aktualizována. O všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek www.mzcr.cz.

Přílohy