Dokumenty k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“

Vytvořeno: 12. 6. 2014 Poslední aktualizace: 12. 6. 2014

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“.

Těmito jsou: Text výzvy v ČJ – příloha č. 1; Text výzvy v AJ – příloha č. 2; Pokyny pro žadatele o grant – příloha č. 3; Přílohy k Pokynům pro žadatele o grant – příloha č. 4; Pokyn NKM pro způsobilé výdaje – příloha č. 5; Věstník MZ ČR, částka 6/2008 – příloha č. 6; Věstník MZ ČR, částka 2/2014 – příloha č. 7; Věstník MZ ČR, částka 5/2009 – příloha č. 8.

Upozorňujeme žadatele a konečné příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. O všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek www.mzcr.cz.

Přílohy