Dokumenty k 2. Výzvě

Vytvořeno: 22. 1. 2014 Poslední aktualizace: 22. 1. 2014

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se ke 2. výzvě Programu ZDRAVÍ.

Těmito jsou: text výzvy – příloha č. 1; Příručka pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů – Výzva č. 2, která je základním dokumentem zachycujícím všechny kroky realizace a povinnosti žadatelů a příjemců grantů – příloha č. 2; Přílohy k Příručce jsou uvedeny v příloze č. 3 – Výzva č. 2; Často kladené dotazy – příloha č. 4.

Upozorňujeme žadatele a konečné příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. O všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek www.mzcr.cz.

 

Přílohy