Veřejná soutěž 2010 – 2015

Stanovisko k odvoláním podaných v rámci vyhlášní výsledků ve VES 2010

Po zveřejnění konečného seznamu podporovaných projektů ve VES 2010 – 2015, byla na sekretariát IGA MZ doručena odvolání (z důvodu neudělení finančních prostředků) a dále několik věcných připomínek a návrhů.

20. 10. 2010 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Upřesňující informace k žádostem o poskytnutí výsledku(ů) odborného hodnocení Žádostí ve veřejné soutěži IGA MZ VES 2010 – 2015.

S vyhlášením výsledků veřejné soutěže 2010 – 2015, si Ministerstvo dovoluje upřesnit některé informace:   Na písemnou žádost uchazeče/příjemce, poskytne sekretariát IGA MZ (prostřednictvím tajemníka IGA MZ – Bc. Lenky Moravcové, […]

6. 8. 2010 Celý článek »

Vyhlášení výsledků VES 2010 – 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje vyhlášený v Resortním programu výzkumu a vývoje MZ III. na léta 2010 – 2015.

3. 8. 2010 Celý článek »

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání námitek uchazečů ve Veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na léta 2010 – 2015

Jedná se o přezkoumání závěrů Oborové komise („OK“) – (dle bodu 5.1.5. v Zadávací dokumentaci).

4. 5. 2010 Celý článek »

Výsledky hodnocení formálních náležitostí Žádostí IGA MZ

Jedná se o druhou část hodnocení Žádostí Oborovou komisí (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace).

8. 4. 2010 Celý článek »

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

– Všichni uchazeči, jejichž žádosti byly vyřazeny z formálních důvodů z Veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2010 – 2015, podali námitky proti rozhodnutí KPŽ

24. 3. 2010 Celý článek »

Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

Komise pro přijímání žádostí (dále jen „KPŽ“) posuzovala celkem 571 (viz přiložený seznam) Žádostí s tím, že 18 z nich bylo vyřazeno z formálních důvodů (viz přiložený seznam), které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2010 – 2015. KPŽ doporučila celkem 553 Žádost, aby byly postoupeny k odbornému posouzení.

20. 1. 2010 Celý článek »

Doplňující informace k vyhlášené veřejné soutěži výzkumu a  vývoje na léta 2010 až 2015

Odpovědi na časté dotazy uchazečů k vyplňování formuláře Žádosti o poskytnutí účelové podpory, vydání opraveného formuláře Žádosti o účelovou podporu.

14. 12. 2009 Celý článek »

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení programových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení
programových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III., informace a termíny.

2. 11. 2009 Celý článek »