Stanovisko k odvoláním podaných v rámci vyhlášní výsledků ve VES 2010

Vytvořeno: 20. 10. 2010 Poslední aktualizace: 20. 10. 2010


Po zveřejnění konečného seznamu podporovaných projektů ve VES 2010 – 2015, bylo na sekretariát IGA MZ doručeno několik odvolání (viz příloha č. 1) jejichž předmětem bylo neudělení finančních prostředků a dále několik věcných připomínek a návrhů.
 
Všechna odvolání, ale i připomínky byly postoupeny Vědecké radě („VR“), která je na svém zasedání (dne 16.9.2010), na základě podkladů přezkoumala  a posoudila.
 
Výstupem tohoto zasedání, je obecné sdělení: všechna odvolání byla zamítnuta a nebylo jim vyhověno. (Pořadí podporovaných projektů se nemění, počet podporovaných projektů zůstává stejný). Konkrétní odůvodnění na odvolání budou zaslána v písemné podobě všem žadatelům. To i v případě připomínek a návrhů, kterých si VR cení a prostřednictvím sekretariátu IGA MZ děkuje Všem za spolupráci.

Přílohy