RM 2020

Průběžná zpráva za rok 2020, Závěrečná zpráva – RM

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných […]

28. 12. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2020. Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. […]

28. 12. 2020 Celý článek »

Prodloužení lhůty pro doručení tištěné verze žádosti o dotaci na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni pro rok 2020 (Program č. 1) po dobu nouzového stavu

S platností od pondělí 12. 10. 2020 je po dobu trvání nouzového stavu prodloužena lhůta pro doručení vygenerované a vytištěné žádosti o dotaci na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni pro rok 2020 (Program č. […]

12. 10. 2020 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020 v Programu č. 2

Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace: – kraj, – počet rezidenčních míst, na které je vyhlášeno 2. kolo […]

5. 10. 2020 Celý článek »

Seznam šablon vzdělávacích plánů pro program č. 2

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, zveřejňuje šablony lékařských vzdělávacích plánů pro Rezidenční místa 2020, Program č. 2. Šablony lze použít také pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří […]

29. 9. 2020 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

28. 7. 2020 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

22. 7. 2020 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – Rezidenční místa 2020

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

1. 7. 2020 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře […]

30. 6. 2020 Celý článek »

Vypořádání námitek Rezidenční místa 2020 – lékařské obory

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky lékařské obory 2020. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky […]

21. 5. 2020 Celý článek »