Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020 v Programu č. 2

Vytvořeno: 5. 10. 2020 Poslední aktualizace: 26. 10. 2020

Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

– kraj,
– počet rezidenčních míst, na které je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení,
– termín pro podání přihlášek – začátek,
– termín pro podání přihlášek – konec,
– odkaz na webové stránky

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zasílají poskytovatelé zdravotních služeb na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi (poštou nebo datovou schránkou). Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si poskytovatelé zdravotních služeb ponechávají.

Přílohy