RM 2013

Průběžná zpráva za rok 2013, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

31. 12. 2013 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2013

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

30. 12. 2013 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 2 ve druhém kole výběrového řízení

15. 8. 2013 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 3 ve druhém kole výběrového řízení

6. 8. 2013 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 3.

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit […]

16. 7. 2013 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 2

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 […]

16. 7. 2013 Celý článek »

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2013

  Uchazeč o rezidenční místo (dále jen „ Uchazeč“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na […]

2. 7. 2013 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Informace k výběrovému řízení

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „ Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční […]

2. 7. 2013 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Způsob, jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

2. 7. 2013 Celý článek »

Projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 3.

28. 6. 2013 Celý článek »