Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 6. 8. 2013 Poslední aktualizace: 6. 8. 2013

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.

Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámí druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

  • počet přiznaných RM
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb nejpozději do 30.10.2013, a to na základě Metodiky (viz odst. 9.1) pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013.

 

Přílohy