Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 2

Vytvořeno: 16. 7. 2013 Poslední aktualizace: 16. 7. 2013

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví (tj. nejpozději do 16.7.2013).
 
Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne 17.7.2013. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:
  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 16.7.2013, dojde k porušení zákonné povinnosti.
 
Poskytovatel zdravotních služeb, který včas neoznámil výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Tento poskytovatel zdravotních služeb bude vyloučen pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu poskytovateli zdravotních služeb, který se umístil při posuzování žádostí o rezidenční místo v seznamu pod čarou.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta posíláte poštou na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi. Tato informace má svůj formulář, který je také zveřejněn. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si ponecháváte.

Přílohy