Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Vytvořeno: 7. 12. 2009 Poslední aktualizace: 7. 12. 2009

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“


Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa pro rok 2009“. Tyto změny je třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru Vzdělávání a vědy, hlásit prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny_RM 2009“, která je přílohou tohoto článku. Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.


Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu administrátora dotačního programu  – firmu GHS


                                                        Global Health Service, s.r.o.


                                                        Šultysova 728/11


                                                        169 00 Praha 6 – Břevnov

Přílohy