Druhé kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vytvořeno: 21. 9. 2009 Poslední aktualizace: 21. 9. 2009

2. kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vzhledem ke skutečnosti, že v prvním kole výběrových řízení na obsazení rezidenčního místa konkrétním uchazečem nedošlo do 31.8.2009 v některých zdravotnických zařízeních s rezidenčním místem pro nelékařská zdravotnická povolání k výběru rezidenta na schválené rezidenční místo, Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na možnost vyhlášení 2. kola výběrového řízení, a to v souladu s § 60b, odst. 2 zálona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení oznámí vyhlašovatel Ministerstvu zdravotnictví podle vyhlášky č. 186/2009 Sb. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta.

Ministerstvo zdravotnictví konstatuje, že k čerpání dotace na rezidenční místo je nutné, aby vybraný rezident zahájil specializační vzdělávání v roce 2009, protože dotační program Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa 2009 je určen pro rok 2009.