REZIDENČNÍ MÍSTA

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 10. 2009

Oznámení o VYHLÁŠENÍ/NEVYHLÁŠENÍ 2. kola výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa

Vzhledem k administrativnímu zajištění čerpání dotace na rezidenční místo pro rok 2009, žádá Ministerstvo zdravotnictví zdravotnická zařízení s rezidenčním místem o urychlené oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa.

V případě, že zdravotnické zařízení s rezidenčním místem rozhodne nevyhlásit 2. kolo výběrového řízení na obsazení tohoto místa – tuto skutečnost rovněž oznámí Ministerstvu zdravotnictví, a to nejpozději do 2.11.2009.