Dotace ze st. rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství pro rok 2017

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

28. 12. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání

19. 12. 2018 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství“

22. 12. 2017 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy […]

22. 12. 2017 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

11. 12. 2017 Celý článek »

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace

20. 11. 2017 Celý článek »