Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

Vytvořeno: 11. 12. 2017 Poslední aktualizace: 11. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví dne 20. 11. 2017 vyhlásilo Dotaci na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství včetně Metodiky dotačního řízení na podporu specializačního v oboru všeobecné praktické lékařství, která upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy pro žadatele o dotace státního rozpočtu. V souladu s podmínkami dotace uvedenými v této metodice zveřejňujeme seznam úspěšných žadatelů o dotaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Přílohy