Ministr zdravotnictví podepsal Dvouletou smlouvu s WHO

Vytvořeno: 21. 5. 2018 Poslední aktualizace: 21. 5. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s ředitelkou Regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Zsuzsannou Jakab podepsali Dvouletou smlouvu o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu na léta 2018–2019. Stalo se tak v rámci 71. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě. 

Smlouva představuje rámec pro spolupráci MZ ČR a Regionální úřadovny WHO pro Evropu, který definuje prioritní oblasti této spolupráce, její očekávané výsledky, finanční rámec i charakter. Základní prioritou tohoto dokumentu je implementace vize zdravotní strategie Evropského regionu WHO Zdraví 2020 v ČR ve čtyřech hlavních programových prioritních oblastech spolupráce, které jsou ve smlouvě vymezeny. Jedná se o přenosná onemocnění, nepřenosná onemocnění, podporu zdraví během života a zdravotnické systémy.

ČR sjednává Dvouletou smlouvu o spolupráci od roku 1998. Na roky 2018–2019 alokovala WHO cca 3 000 000 Kč (cca 150 000 USD). Příjemcem finančních prostředků není MZ, nýbrž řešitelé jednotlivých aktivit (např. SZÚ, odborné společnosti ČLS JEP aj.). Aktivity i řešitelé jsou vybíráni ve spolupráci odborných útvarů MZ a Národní kanceláře WHO. 

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí slouží jako nástroj k implementaci programu WHO Zdraví 2020 v České republice.Realizaci Národní strategie Zdraví 2020 podpořila vláda ČR svým usnesením č. 23 ze dne 8. 1. 2014. Existence a schválení Národní strategie Zdraví 2020 na úrovni vlády bylo nezbytnou podmínkou pro využívání finančních prostředků z evropských fondů pro celé české zdravotnictví v období let 2014–2020. Aby tato podmínka byla splněna zcela, bylo třeba rozpracovat Národní strategii Zdraví 2020 do 13 akčních plánů se specifickými prioritami týkajícími se ČR. Akční plány byly připraveny pracovními skupinami, které byly pro tento účel jmenovány z řad zástupců rezortů, odborných společností, soukromého i neziskového sektoru, vzdělávacích institucí a občanské společnosti. Na Ministerstvu zdravotnictví byl dále ustaven Řídící výbor pověřený koordinací přípravy a implementace akčních plánů podle strategických cílů a prioritních oblastí. Akční plány byly odsouhlaseny vládou v roce 2015.

Českou národní prioritou pro programové období 2014–2020 je podpora zdraví a prevence nemocí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovil práce na programu a nařídil revizi priorit akčních plánů. V současné době ministerstvo také připravuje Národní zdravotnický informační portál, který by se měl spustit na podzim tohoto roku. V neposlední řadě byla zahájena příprava koncepčních záměrů ministerstva do roku 2030, při níž je možno navázat na program Zdraví 2020.