Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Vytvořeno: 20. 12. 2017 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 SB., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů.

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2018, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2018.

Přílohy