Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – náhradníci

Vytvořeno: 11. 11. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v  červenci tohoto roku  rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v jednotlivých oborech. Vybraní poskytovatelé zdravotních služeb byli zveřejněni na webu Ministerstva zdravotnictví dne 29.7.2016. Současně s tím byla odsouhlasena varianta, aby poskytovatelům zdravotní péče tj. uchazečům, kteří zůstali „pod čarou“  byla dána možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

Ministerstvo zdravotnictví dne 8. 11. tohoto roku rozhodlo o využití neobsazených rezidenčních místech. Jedná se o 5 míst v oboru intenzivní péče, 4 místa v oboru intenzivní péče v pediatrii, 2 místa v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii,  1  místo v oboru aplikovaná fyzioterapie. Náhradníky zveřejňujeme.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na přidělené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb do 30.11. 2016. Finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta předloží nejpozději do 15. 12. 2016.

 

Přílohy