Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Prokazování bezúhonnosti při podávání žádostí pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Prokazování bezúhonnosti při podávání žádostí pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Prokazování bezúhonnosti v případě podání žádosti o: povolení k výkonu odborné praxe na území ČR pod přímým vedením na dobu určitou, uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR, a při podání informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky je ustanoveno v § 3 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Doklad prokazující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.

28. 5. 2023 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.

8. 3. 2022 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu 3 měsíců až 1 roku

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu 3 měsíců až 1 roku

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.

15. 7. 2021 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

28. 5. 2021 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné ověřením znalosti českého jazyka

17. 5. 2021 Celý článek »

Uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka

Uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky po předložení úplné žádosti, pokud absolvované studium plně odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům stanoveným vzdělávacím programem pro příslušný obor specializačního vzdělávání zveřejněným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

16. 5. 2021 Celý článek »

Žádost o vyznačení doložky právní moci

Žádost o vyznačení doložky právní moci

Podle ustanovení § 75 odst. 2 správního řádu opatří správní orgán na požádání účastníka řízení doložkou právní moci rozhodnutí, které bylo účastníkovi doručeno. Doložka právní moci se vyznačuje na originál rozhodnutí.

5. 1. 2021 Celý článek »