Úroveň informovanosti a vnímání lidských opičích neštovic českými zdravotnickými profesionály

Vytvořeno: 6. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: 
Úroveň informovanosti a vnímání lidských opičích neštovic českými zdravotnickými profesionály.

Dotazník je součástí průřezové studie, která si klade za cíl vyhodnotit informovanost a vnímání zdravotnických pracovníků v ČR vůči lidským opičím neštovicím.

 

Online dotazník vyplňte ZDE (muni.cz)

 

Nedávné vypuknutí onemocnění lidských opičích neštovic v několika neendemických zemích, která začalo v květnu 2022 vedlo k intenzivnímu zkoumání na mezinárodní i národní úrovni s cílem lépe pochopit zdroje nákazy a cesty přenosu. Dne 14. června 2022 vydala Světová Zdravotnická Organizace (SZO) prozatímní doporučené postupy pro lidské opičí neštovice, podle kterých by měl být zdravotnický personál s vysokým rizikem expozice chráněn proti viru lidských opičích neštovic. Cílem naší studie je zhodnotit úroveň informovanosti a vnímání očkování mezi zdravotnickými pracovníky v České republice.  Dotazník obsahuje 55 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 10 minut.

Prosím, předejte případně odkaz na vyplnění i Vašim kolegům v klinické praxi.

Dotazník je zcela anonymní. Odpovědi na otázky nebudou nijak spojovány s konkrétní fyzickou osobou. Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

 

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás:

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz

Abanoub Riad, DDS, Ph.D. abanoub.riad@med.muni.cz

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz

 

Korespondenční adresa:

Masarykova Univerzita
Lékařská fakulta
Pavilon A21/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Česká republika
Tel: 549 493 312