Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Vytvořeno: 5. 1. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Od 1. ledna 2023 dochází k novelizaci dvou právních předpisů, které se týkají odměňování, a to nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Změny přinesou mimo jiné lepší platové ohodnocení zdravotním laborantům a sjednotí podmínky v odpočtu let praxe.

První z výše uvedených nařízení vlády přináší novinku v podobě narovnání odpočtu let praxe při zařazení zaměstnance do 11.  – 16. platové třídy. Zaměstnancům, kteří dosáhli vyššího odborného vzdělání se budou nově shodně odečítat 2 roky jako zaměstnancům, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu.

V katalogu prací se posunují platové třídy zdravotním laborantům. Stejně jako všeobecné sestry, budou laboranti nově zařazeni do 10. – 12. platové třídy. Změna nastává u nelékařských zdravotnických povoláních ve také ve 12. platové třídě. Do této třídy bude možné zařadit zaměstnance, kteří zajištují a provádějí celoživotní vzdělávání v příslušném oboru, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Změny ve prospěch nelékařských zdravotnických pracovníků byly realizovány na základě intenzivních jednání Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Přílohy