Metodiky a stanoviska

Doporučení k aplikaci vyhlášky č. 428/2020 Sb. (Úhradová vyhláška 2021) a stanovení úhrad na rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví předkládá seznam změn oproti úhradové vyhlášce 2021, které doporučuje provést v individuálních dodatcích mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

5. 1. 2021 Celý článek »

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Navzdory významnému vývoji v onkologické […]

2. 12. 2020 Celý článek »

Metodika MZ – Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen PPP), či jeho aktualizaci, vydávají dle §5 bodu 6) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě minimálně 1x […]

13. 11. 2020 Celý článek »

Metodický pokyn – Řešení stavů hrozícího nebo náhle vzniklého selhání základních životních funkci

Metodický pokyn je uveden ve věstníku v příloze.

29. 11. 2019 Celý článek »

Metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků, uzavírané mezi zadavatelem klinického hodnocení, poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého bude klinické hodnocení probíhat, a hlavním zkoušejícím. […]

3. 5. 2019 Celý článek »

Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra

Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem na spektru.

23. 3. 2017 Celý článek »

Sjednocující stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkladu podmínek ke zřízení zdravotnického zařízení porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody

19. 11. 2015 Celý článek »

Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který mimo jiné upravuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů […]

2. 4. 2012 Celý článek »

Stanovisko k přechodnému opatření § 98 odst. 1

Dnem 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí […]

2. 4. 2012 Celý článek »

Stanovisko MZd ČR k hrazení potravin pro zvláštní lékařské účely ve světle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrhy k předložené novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které obsahují i změny v hrazení některých léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

16. 11. 2011 Celý článek »