Metodika MZ – Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Vytvořeno: 13. 11. 2020 Poslední aktualizace: 23. 11. 2020

Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen PPP), či jeho aktualizaci, vydávají dle §5 bodu 6) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě minimálně 1x za 2 roky jednotlivé kraje, přičemž podklady pro ně připravují a zpracovávají poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS). Před vydáním PPP je kraj povinen vyžádat si k návrhu plánu/návrhu jeho aktualizace stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen ministerstva).

Doposud pro tvorbu PPP neexistovala jednotná metodika a jejich podoba tak vykazovala značnou krajovou variabilitu. Rozdílný způsob zpracování PPP jednotlivými kraji znemožňoval ministerstvu jejich systémové využití pro sledování a případné metodické ovlivňování plošného pokrytí území celé České republiky výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby.

Z tohoto důvodu byl ze strany MZ iniciován požadavek na vznik návrhu obsahově i formálně jednotného způsobu tvorby i zpracování PPP, se kterým byli osloveni zástupci Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. Návrh Metodického pokynu byl vytvořen v úzké spolupráci s nimi a Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR vydání tohoto dokumentu plně podporuje.

Přílohy