Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra

Vytvořeno: 23. 3. 2017 Poslední aktualizace: 10. 8. 2020
  • Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem na spektru. Materiály vycházejí ze zkušeností lidí s různými typy zdravotního postižení, kteří shodně uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná. Aplikaci Komunikačního souboru ve zdravotnictví upravuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví – Doporučené postupy v přístupu pracovníků ve zdravotnictví k osobám s poruchami autistického spektra – viz Věstník MZ ČR 8-2016.
  • Průkaz osoby s PAS plní funkci prevence vzniku náročných situací a odlehčovací funkci v kritických situacích, do kterých se osoby s PAS dostávají při ošetření, hospitalizaci, přepravě a všech situacích, na jejichž řešení se podílí jakékoli pořádkové či bezpečnostní složky včetně hasičských, policejních a pohraničních, a také jednání na úřadech. Průkaz osoby s PAS je prostředkem rychlého jednoznačného prokázání diagnózy PAS jeho držitelem nebo doprovodem. Oprávněnému žadateli jej může vydat a potvrdit jeho registrující: praktický lékař pro děti a dorost/praktický lékař nebo dětský klinický psycholog/klinický psycholog nebo pedopsychiatr/psychiatr. Průkaz osoby s PAS je vydáván bezplatně. Více v příloze Průkaz PAS – poučení, distribuce.
  • Včasný záchyt na základě vyhlášky č. 317/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách vydalo Ministerstvo zdravotnictví Metodikou praktického provádění a vykazování včasného záchytu poruch autistického spektra (PAS) v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) viz  Věstník MZ ČR 1-2019. Pro realizaci dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení lze využít české verze formulářů uvedených  na webových stránkách autorky dotazníků M-CHART-R a M-CHAT-R/F Diany L. Robins, Ph.D.:

https://mchatscreen.com/

https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2016/11/M-CHAT-R_F_Czech_Republic.pdf

nebo soudně ověřený překlad dotazníku M-CHAT v Příloze. 

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje praktickým lékařům v případě pozitivního vyhodnocení dotazníku informovat rodiče o sociální službě raná péče, která poskytne potřebné informace ohledně řešení této situace. Aktuální přehled poskytovatelů sociální služby raná péče v České republice a kontaktů naleznete v registru poskytovatelů rané péče vedeného MPSV.

Konečnou diagnózu Porucha autistického spektra je oprávněn stanovit pouze dětský psychiatr nebo dětský klinický psycholog. Seznam kontaktních dětských klinických psychologů, včetně odkazu na klinické dětské psychology, naleznete zde.

 

Přílohy