Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 23. dubna 2020 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II (dále jen „Program“), do kterého […]

23. 4. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Dne 31. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“). Během tohoto semináře […]

6. 11. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 17. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“), do kterého mohou […]

17. 10. 2019 Celý článek »

Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnila předběžná tržní konzultace (dále jen „PTK“), v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů […]

25. 1. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Projekt […]

14. 1. 2019 Celý článek »

Oznámení o plánované předběžné tržní konzultaci

  V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se dne 8. 1. 2019 od 9:00 hodin v budově Ministerstva […]

19. 12. 2018 Celý článek »