Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Aktuality

Pracovní plán 3. akčního programu na rok 2020

Evropská komise přijala dne 28. ledna 2020 Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2020. Každoroční pracovní plán stanovuje podrobnosti o mechanismech financování a prioritních oblastech […]

29. 1. 2020 Celý článek »

Otevřená výzva k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích

Evropská komise vyhlásila 30. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích (European Reference Networks, ERNs). Poskytovatelé zdravotní péče v Evropě mají dva měsíce na to, aby se […]

4. 10. 2019 Celý článek »

Vyhlášení dvou veřejných zakázek v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU dvě veřejné zakázky: Zakázku „Chafea/2019/Health/07“ na zpracování studie proveditelnosti vytvoření společného očkovacího průkazu […]

21. 8. 2019 Celý článek »

Zveřejnění zprávy o implementaci 3. akčního programu v roce 2016

Dne 5. srpna 2019 Evropská komise zveřejnila Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o implementaci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví v roce 2016. Zpráva je dostupná ke stažení zde: https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor0

6. 8. 2019 Celý článek »

Nabídka partnerství v projektu na podporu implementace Pokynů pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek

Dvě lotyšské nemocnice (Riga East University Hospital a Paula Stradina Clinical University Hospital) hledají partnery pro společnou přípravu projektové žádosti v rámci otevřené výzvy „Podpora opatření zaměřených na provádění Pokynů EU […]

1. 7. 2019 Celý článek »

Přehled výzev 3. akčního programu EU v roce 2019

V příloze tohoto článku naleznete prezentaci s přehledem plánovaných výzev 3. akčního programu EU v roce 2019. Pro získání dalších informací lze shlédnout prezentace a záznam z informačního webináře k pracovnímu plánu 3. akčního […]

16. 5. 2019 Celý článek »

Zveřejnění otevřených výzev na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 dvě otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí. Výzvy vychází z pracovního plánu […]

16. 5. 2019 Celý článek »

Informační webinář k výzvám plánovaným v roce 2019 v rámci 3. akčního programu

Dne 8. května 2019 pořádá Evropská komise (DG SANTE) společně s agenturou Chafea informační webinář, který se zaměří na představení pracovního plánu 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok […]

12. 4. 2019 Celý článek »

Možnost ucházet se o ocenění „EU Health Award“ za iniciativy zaměřené na prevenci a snižování obezity u dětí a mládeže

Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award“ za činnost přispívající k zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU. V roce 2019 odmění částkou 100 000 € jednu nevládní neziskovou organizaci (NGO), jednu obec […]

3. 4. 2019 Celý článek »

Pracovní plán 3. akčního programu na rok 2019

Evropská komise přijala dne 29. března 2019 Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2019. Každoroční pracovní plán stanovuje podrobnosti o mechanismech financování a prioritních oblastech podpory […]

2. 4. 2019 Celý článek »