Zveřejnění zprávy o implementaci 3. akčního programu v roce 2016

Vytvořeno: 6. 8. 2019 Poslední aktualizace: 6. 8. 2019

Dne 5. srpna 2019 Evropská komise zveřejnila Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o implementaci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví v roce 2016.

Zpráva je dostupná ke stažení zde:

https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor0