Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020

Revizní zpráva

29. 1. 2021 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací

18. 12. 2020 Celý článek »

Závěrečná zpráva

17. 12. 2020 Celý článek »

Žádost o změnu obsahu projektu

21. 4. 2020 Celý článek »

Žádost o finanční změnu rozhodnutí

21. 4. 2020 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

Vzhledem k šíření koronaviru upozorňujeme žadatele, aby sledovali aktuální informace a postupovali v souladu s platnými opatřeními vlády České republiky https://www.vlada.cz. Další informace lze nalézt na internetových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/. S ohledem […]

1. 4. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – změna termínu pro předložení revizní zprávy

31. 3. 2020 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

2. 1. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí

Pro rok 2020 došlo ke sloučení Programu grantové podpory (PGP) a  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (PVP) do jednoho dotačního programu s názvem Program vyrovnávání příležitostí pro občany se […]

18. 9. 2019 Celý článek »