Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Výzva k předkládání žádostí

Vytvořeno: 18. 9. 2019 Poslední aktualizace: 18. 9. 2019

Pro rok 2020 došlo ke sloučení Programu grantové podpory (PGP) a  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (PVP) do jednoho dotačního programu s názvem Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Jedná se o zásadní změnu, která se promítla i do obsahu programu. Doporučujeme proto důkladně pročíst výzvu, metodiku a veškeré přílohy programu.

Přílohy