Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice

Vytvořeno: 26. 6. 2020 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet.

Přílohy