Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s urgentními příjmy

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 3. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamu poskytovatelů s urgentním příjmem I. a II. typu, který vychází z Memoranda Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR.

Přílohy