Úhradová vyhláška 2023

Vytvořeno: 18. 11. 2022 Poslední aktualizace: 26. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 – „Úhradová vyhláška 2023“ včetně odůvodnění – „Odůvodnění k ÚV 2023“. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod číslem č. 315/2022 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví dále zveřejňuje stanovisko České chirurgické společnosti ČLS JEP obsahující doporučení ke zúžení rozsahu výkonů, které by měly být prováděny v režimu jednodenní péče, oproti znění úhradové vyhlášky 2023.“

Přílohy