Metodika IOPL k žádosti o vydání zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Vytvořeno: 28. 1. 2021 Poslední aktualizace: 28. 1. 2021

Tato metodika je vypracována za účelem pomoci subjektům při podání žádosti o vydání zvláštní licence s uvedenou látkou kategorie 1 a zároveň ve snaze o minimalizaci hromadících se dotazů týkajících se tohoto procesu.

Přílohy